Make your own free website on Tripod.com

What's in a name?

Wetenswaardigheden
Home
Waar komt die naam vandaan?
Hoe ziet die naam eruit?
Fryske nammen
De zon, de sterren en de maan
Meer namen
Top 20 van 2005
Wetenswaardigheden
Pippi, Nijntje, Bert & Ernie, Suske & Wiske
Als het beesie maar een naam heeft
Leuke links
Gastenboek

Achter sommige namen gaat een verhaal schuil...

Nadat Louise Veronica Ciccone, alias Madonna, in 1996 een kind ter wereld had gebracht, bedacht ze het meisje met de voornaam Lourdes Maria, zeer tot ergenis van het Vaticaan.
In het dagblad La Repubblica noemde de moraaltheoloog Gino Concetti, medewerker van de Vaticaanse krant Osservatore Romano, de keuze van de naam een 'provocatie voor rooms-katholieken' en hij sprak de vrees uit dat Madonna een volgende dochter zou bedenken met de naam Fatima, naar de plaats in Portugal waar Maria in 1917 verscheen.
 
Een scheepsramp op kerstavond 1593 lag aan de basis van een meisjesvoornaam. Honderdvijftig koopvaardijschepen lagen toen voor anker aan de rede bij het eiland Texel. Tegen de avond stak er een hevige storm op die twee shcepen van hun anker sloeg. Die voeren andere vaartuigen aan, die op hun beurt weer tegen andere beukten. uiteindelijk vergingen 44 schepen met man en muis. Toen de dichter Roemer Visser, wiens rederij veel schade had opgelopen, in 1594 een dochter kreeg, noemde hij haar Maria Tesselschade. Later werd een van de Texelse kruidenbitters naar haar genoemd.

Toen een meisje geboren werd aan boord van het schip Bonaire van de Koninklijke Nederlandse Stoombootmaatschappij, kreeg het de naam Bonaria.
 
In 1965 gaf een echtpaar zijn dochtertje als tweede naam 'Lufthansa' mee, uit dankbaarheid voor de goede zorgen die de stewardessen van gelijknamige maatschappij de vrouw gaven toen ze moesten bevallen op de lijnvlucht Frankfurt-New York. Haar volledige naam luidt nu: Barbara Lufthansa Herzog.
 
Sommige voornamen komen voort uit eenvoudige zet- of schrijffouten. Een voorbeeld daarvan is de meisjesnaam Imogen. In 1609 schreef William Shakespeare (1564-1616) het bizarre werk Cymbeline. De lieflijke vrouwenfiguur die n het stuk voorkomt, gaf Shakespeare de naam Innogen. De eerste zetter-drukker las echter 'Imogen' en die fout werd later nooit hersteld. Omdat de figuur indruk maakt eop de toeschouwers van Shakespeares werken, werd de naam Imogen geleidelijk ook gegeven als meisjesnaam. Als Imogène kwam hij ook in het Frans terecht. De Oudierse naam betekent overigens gewoon 'meisje'.

Een aantal jongens in ons taalgebied dient te leven met de naam Brain. De naamgevers hebben er blijkbaar niet echt hun hersenen bij gehouden, want ze bedoelden uiteraard Brian.
 
Nadat de familie Clinton het Witte Huis had betreden, gaf vrijwel geen enkele Amerikaan nog zijn dochter de naam Hillary, hoewel die voorheen in de top-75 van meisjesnamen stond.
 
Maar weinig mensen zullen er tegenwoordig aan denken hun dochter Merde te noemen. Nochtans is het een oude Deense meisjesnaam, ontstaan uit een sterke naamverkorting en -vervorming van Margareta. Eigenlijk betekent de naam zoiets als 'Parel'.
 
bron: Het kleine namen boek van Jan Vanroose.